การซูมภาพ คือการขยายภาพในกรณีที่ภาพไม่ใหญ่พอ แต่หากความละเอียดของภาพไม่มากพอ การซูม จะทำให้ภาพแตกออก ทำให้ความชัดเจนลดลง โดยในเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด การซูม คือการซูมเข้าในส่วนของฉาก ซึ่งอยู่ในขอบเขตของเลนส์กล้อง โดยจะมีการซูม 2 แบบ ดังนี้
1. ออปติคอลซูม คือความสามารถในการขยายส่วนหนึ่งของเฟรมโดยใช้แอปพลิเคชันกล้อง การซูมด้วยเลนส์ทำได้โดยกลไกที่อยู่ภายในเลนส์ของอุปกรณ์ช่วยเพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างเลนส์ เพื่อให้ได้อัตราส่วนของระยะการมองเห็นและรายละเอียดของภาพที่ต้องการโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ
2. ดิจิตอลซูม เป็นการดึงภาพของเฟรมที่ถ่ายแล้วโดยใช้ซอฟต์แวร์ แต่ละพิกเซลของรูปภาพจะเพิ่มขนาดขึ้น ซึ่งทำให้ภาพพร่ามัวตามขนาดที่มีการซูมขยาย
โดยกล้องวงจรปิด สามารถรวมความสามารถของเลนส์ทั้ง 2 แบบเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้เช่นกัน