กล้องโซล่าเซลล์ยี่ห้อไหนดี

กล้องวงจรปิดแบบโซล่าเซลล์ คือกล้องวงจรปิดที่ผลิตมาเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับพื้นที่ ๆไม่มีไฟฟ้า เช่น ไร่ สวน ฟาร์มสัตว์ บ่อปลา เป็นต้น โดยการใช้งานหลักๆคือ มีแผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับตัวกล้องเพื่อรับแสงแดด และแปลงเป็นพลังงานกักเก็บในแบตเตอรี่...

บันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

ในปัจจุบัน วิวัฒนาการของกล้องวงจรปิดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนของการบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลของกล้องก็เช่นกัน กล้องในสมัยก่อนจะมีเพียงการใช้เครื่องบันทึก และต้องใช้ระบบสายแลนในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อเก็บการบันทึก แต่ในปัจจุบัน...