การผลิตพลังงานของแผงโซล่าเซลล์

ในบางพื้นที่ ห่างไกลจากไฟฟ้า หรือไม่คุ้มจะลากสายไฟไปในพื้นที่ จะมีการนำวิวัฒนาการขอองการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ไปติดตั้ง ซึ่งเหมาะกับอากาศบ้านเราเป็นอย่างยิ่ง แต่เคยสงสัยไหม ว่าพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์นั้น มีกระบวนการสร้างกระแสไฟยังไง...

แก้ปัญหากล้อง Offline เบื้องต้น

ในบางครั้งเมื่อเราใช้งานกล้องไประยะนึง อาจพบปัญหากล้องไม่สามารถดูออนไลน์ได้ เปิดไม่ได้ ไม่หมุน หรือไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหว ปัญหาเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับกล้องทุกประเภท ไม่ต้องตกใจไป ลองมาตรวจสอบปัญหา และดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นก่อนค่ะตรวจเช็คอินเตอร์เน็ต...