จอโปรเจคเตอร์

อุปกรณ์ที่ขาดไม่ใด้สำหรับการใช้งานโปรเจคเตอร์อีกอย่าง ก็คือจอโปรเจคเตอร์ ซึ่งหน้าที่ของจอโปรเจคเตอร์นี้ คือจะเป็นพื้นผิวที่รับแสงจากอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ เพื่อการแสดงภาพที่ต้องการ โดยเนื้อผ้าของจอโปรเจคเตอร์คุณภาพดีๆ จะถูกออกแบบให้รองรับความสามารถ...

ความถี่ไวไฟ

ไวไฟบ้านปัจจุบันจะมีให้เลือกใช้งานทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz โดยทั้งสองอย่างนี้จะมีตวามแตกต่างกันอยู่ดังนี้คลื่นความถี่ 2.4 GHz- คลื่นสัญญาณส่งไปได้ไกลกว่า- อุปกรณ์ที่ใช้งานกับอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ รองรับคลื่นความถี่นี้- อุปกรณ์ที่ใช้งานกระจายสัญญาณความถี่นี้...