ประโยชน์ของสายแลน

สายแลน ประโยชน์ของมันก็จะไปในทางการแชร์ทรัพยากรเป็นหลักอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้1.ใช้แชร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์บางรุ่น อาจจะไม่รองรับกับซอฟต์แวร์บางชนิด จึงเปนหน้าที่ของสายแลน ที่จะช่วยดึงโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้...

มาตรฐานของสายแลน

สายแลน ที่ดูเหมือนกันนั้น จริงๆ มีการแบ่งประเภทการใช้งาน และมีฉลากกำกับไว้อย่างชัดเจน เช่น CAT 5E CAT 8 ซึ่ง CAT ย่อมาจาก CATegory หรือ ประเภทนั่นเองโดยความหมายที่ต่างกัน คือตัวเลขยิ่งสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และแบนด์วิธของสายนั้นก็จะเยอะขึ้น-ในปัจจุบัน สาย CAT 5...