Solar Cell Camera

บ้านสวน ที่มีเนื้อที่เยอะๆ อาจมีปัญหาเรื่องการป้องกันการลักขโมยผลผลิตภายในพื้นที่ของตน เพราะไม่มีไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ตไปถึงในทุกจุดพื้นที่ จึงทำให้ปัจจุบัน มีข่าวเกี่ยวกับชาวไร่ ชาวสวนมากมายที่โดนขโมยผลผลิต เลยอยากแนะนำกล้องวงจรปิดแบบใส่ซิม ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์...