ศัพท์พื้นฐานของโปรเจคเตอร์

ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน การออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ล้วนทำได้ยาก และเสี่ยงมากขึ้น กิจกรรมที่ทำร่วมกับกับเพื่อนหรือครอบครัว จึงต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อนัดพบสังสรรค์ เช่นย้ายโรงหนังมาไว้ที่บ้าน ดังนั้น โปรเจคเตอร์...

การเลือกใช้อแดปเตอร์

หัวชาร์จ หรืออแดปเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในปัจจุบันที่ใช้กับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพื่อเป็นตัวแปลงกำลังไฟเข้าแบตเตอรี่ ของอุปกรณ์เรา หรือใช้กระจายกำลังไฟเข้าอุปกรณ์ โดยการเลือกใช้งานนั้น ต้องคำนึงถึงทั้งคุณภาพของอแดปเตอร์ และการรองรับกำลังไฟของอุปกรณ์ของเราเป็นหลักด้วย...