กล้อง IP WIFI

กล้อง IP แบบเดิมที่เราคุ้นเคยนั้น จะมีการทำงานผ่านสายแลน ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการลากสายสัญญาณ และดูรกรุงรังไปหน่อย ปัจจุบัน จึงได้มีการผลิต เป็นกล้อง IP WIFI ขึ้น โดยกล้องแบบ IP WIFI นี้ จะส่งสัญญาณ WIFI (2.4 GHz) ไปยัง Router หรือ Access Point ในการทำงาน...

เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสภาพอากาศในบ้านเราแย่ลงมากอย่างเห็นได้ชัด ทั้งปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะล้นเมือง การลดลงอย่างรวดเร็วของป่า การเกิดไฟป่า และภัยพิบัติธรรมชาติ ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหนึ่งในปัญหาร้ายแรงที่เราพบเจอตอนนี้คือเรื่องของฝุ่นละออง ที่ลอยตัวในอากาศ...