ความละเอียดภาพในกล้องวงจรปิด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญมากในปัจจุบัน ที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยและง่ายดายในหลายพื้นที่ ดังที่เห็นในข่าวอยู่ทุกๆวัน ดังนั้น กล้องวงจรปิด จึงมีความสำคัญมากที่จะมีติดตั้งไว้ ทั้งกับตนเอง และในกรณีไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในบริเวณ...

การเสื่อมสภาพของแผงโซล่าเซลล์(ต่อ)

ในบทความที่แล้ว ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเสื่อมสภาพของแผงโซล่าเซลล์ไปแล้ว 2 สาเหตุ เรามาต่อกันเลยดีกว่าในบทความนี้ 3. General Degradation หรือการแตกของแผงป้องกัน ที่มีหน้าที่ปกป้องเซลล์แสงอาทิตย์จากสภาพแวดล้อม โดยปัญหาที่พบบ่อยจะเป็นในส่วนตัวแผ่นหลัง...