ติดกล้องไม่ต้องง้อไฟฟ้า

ผู้ใช้งานกล้องวงจรปิดหลายๆท่านอาจมีปัญหาหาในการใช้กล้อง เพื่อบันทึกภาพในสถานที่ห่างไหล และไม่มีไฟฟ้าอยู่บ้าง เช่น เกษตรกร ชาวสวน ฟาร์มต่างๆ ในพื้นที่ไกลๆ จึงไม่สะดวกที่จะลากสายไฟไปต่อ อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยนี้ มีอุปกรณ์เครื่องมือ สามารถดัดแปลงได้หลากหลาย ดังนี้1...

GB / MB / Mbps คือ?

              จากสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคที่ต้องมีการเรียนออนไลน์ และทำงานที่บ้านนั้น สำหรับพื้นที่ ๆ ไม่สามารถติดตั้ง WIFI บ้านได้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI จากซิม นับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ในการใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายออนไลน์ เพื่อการเรียน การทำงาน...