สายแลน

สายแลน ( Local Area Network) คือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในพื้นที่นั้นๆ โดยในปัจจุบัน การ Lan จะรวมถึง ระบบโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ Lan คือการใช้สาย Ethernet และสาย Network...

Raspberry Pi คือ?

สิ่งนี้เป็นชื่อเรียกที่แสนจะน่ารักของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด ซึ่งพัฒนาโดยองค์กรการกุศลของสหราชอาณาจักร มีชื่อว่า มูลนิธิ Raspberry Pi เพื่อให้ผู้คนได้ใช้เรียนรู้ แก้ปัญหา และเพื่อความสนุกสนาน และยังมีชุมชนออนไลน์ แหล่งข้อมูลหาความรู้ฟรี เช่น...