สายแลน ( Local Area Network) คือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในพื้นที่นั้นๆ โดยในปัจจุบัน การ Lan จะรวมถึง ระบบโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของระบบ Lan คือการใช้สาย Ethernet และสาย Network  โดยรวมคือเป็นสายที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์คสวิตช์ และสายจากเน็ตเวิร์คสวิตช์ไปยังเราเตอร์ โมเด็ม หรืออุปกรณ์อื่นๆ  

สายแลน มี 3 รูปแบบ ที่ใช้ในระบบ Network

  1. Copper Twisted Pair หรือที่เรียกในภาษาบ้านเรา คือสาย Lan หรือ Ethernet หรือสาย Network
  2. Coaxial Cable หรือสายโคแอกซ์
  3. Fiber Cable หรือสายไฟเบอร์

โดยทั้ง 3 แบบนี้ มีคุณสมบัตในการทำงานที่แตกต่างกัน โดย  Coaxial Cable และ Fiber Cable เป็นสายที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตลากเข้าโมเด็มเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตบ้าน ส่วนสาย Copper Twisted Pair  จะเป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างตัวคอมพิวเตอร์ และโมเด็ม

ในส่วนของบทความต่อไป จะมาพูดถึงมาตรฐานของสาย Lan กันต่อนะคะ