สายแลน ที่ดูเหมือนกันนั้น จริงๆ มีการแบ่งประเภทการใช้งาน และมีฉลากกำกับไว้อย่างชัดเจน เช่น CAT 5E CAT 8 ซึ่ง CAT ย่อมาจาก CATegory หรือ ประเภทนั่นเอง
โดยความหมายที่ต่างกัน คือตัวเลขยิ่งสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และแบนด์วิธของสายนั้นก็จะเยอะขึ้น
-ในปัจจุบัน สาย CAT 5 อาจยังมีขายบ้าง แต่ถือว่าเป็นรุ่นเก่า และการทำงานช้าเกินไปสำหรับการใช้งานทุกวันนี้
แต่สาย CAT 5e จะยังเป็นสายที่มีการใช้งานแพร่หลายที่สุด เนื่องจากการผลิต มีต้นทุนต่ำ และยังอยู่ในเกณฑ์ ความเร็ว 1,000Mbps / 1Gbps โดย สาย CAT 5e มีความแตกต่างจาก CAT 5 แค่เพียงมีการคสบคุมการผลิตที่เข้มงวดมากกว่า
-สาย CAT 6 มีแบนด์วิธที่ 250 MHz (CAT 5e ทำได้ 100 MHz) ทำความเร็วสูงสุด 10Gbps ได้ที่ความยาว 55 เมตร ลิมิตความยาวสายสูงสุดที่ 100 เมตร โดย CAT 6a ต่างจาก CAT 6 คือ แบนด์วิธมากกว่า เพิ่มมาเป็น 500 MHz และมีฉนวนลดปัญหาสัญญาณรบกวน ทำความเร็วสูงสุด 10Gbps ได้ที่ความยาว 100 เมตร