เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องมีการทำงาน หรือเรียนออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น อินเตอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ด้วยพื้นที่การให้บริการในประเทศไทย ซึ่งบางพื้นที่ การให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึง หรือไม่มีคู่สายเพียงพอ จึงต้องหันมาใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่จำเป็น โดยอุปกรณ์เหล่านี้ ล้วนต้องการสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากซิมเป็นหลัก การเลือกใช้ซิมจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างราบรื่น
1 สัญญาณพื้นที่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริเวณพื้นที่ใช้งานนั้น อินเตอร์เน็ตเครือข่ายของค่ายไหน สัญญาณดี และเสถียรที่สุดก่อน
2 แพคเกจสปีท ควรเลือกเน็ตที่มีสปีทเน็ตพอเพียงกับการใช้งาน เพื่อลดปัญหาการดึงสัญญาณ หรือ การใช้งานที่ช้า สัญญาณขาด หาย หรือหลุดการเชื่อมต่อ
3 ปริมาณอินเตอร์เน็ต ควรเลือกแพคเกจให้เพียงพอกับการใช้งาน เพราะหากแพคเกจหมดแล้วสปีทลดลงไป คงทำให้เกิดความหัวร้อนเล็กๆขณะใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีแพคเกจอินเตอร์เน็ตให้เลือกใช้งานมากมาย เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ในลักษณะต่างๆ เพียงแค่ต้องเลือกซื้อที่เหมาะสม จะได้ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และไม่เสียอารมณ์ขณะใช้งานนั่นเอง