การติดตั้งเราเตอร์เพื่อกระจายสัญญาณ นอกจากการเลือกเครือข่าย พื้นที่ใช้งาน ยังมีองค์ประกอบเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
1. วางเราเตอร์ไว้บนเฟอร์นิเจอร์สูงๆ เช่น หลังตู้ หรือแขวนไว้เลย แต่อย่าติดตั้งในมุมอับที่มีสิ่งบดบัง
2. ติดในจุดที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุด เพื่อครอบคลุมในการใช้งานให้มากที่สุด
3. เลี่ยงการติดตั้งในจุดที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น หลังตู้ ในห้องเก็บของ หลังกำแพง โลหะ หรือกระจก
4. เลี่ยงการติดตั้งในจุดที่มีคลื่นรบกวน เช่นเตาไมโครเวฟ เตาอบ เพราะอุปกรณ์ปล่อยคลื่นความถี่ ซึ่งจะรบกวนตัวสัญญาณของเราเตอร์ได้
5. ปรับหหมุนเสาอาศ เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่จะรับสัญญาณ เพื่อสามารถรับ และปล่อยสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น
6. ตั้งรหัส เพื่อป้องการแอคเคาท์ที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาใช้งาน และดึงตัวสัญญาณให้ลดลง
7. ใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ เพิ่มพื้นที่การใช้งาน