จากสภาพอากาศปัจจุบัน ที่แปรปรวนตลอดเวลาและเอาแน่เอานอนไม่ได้ อันตรายจากการใช้ไฟฟ้าจึงมีเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยจากไฟฟ้า รวมถึงเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ โดยการป้องกันในส่วนต่างๆ สามรถทำได้ง่ายๆ ดังนี้
1 ถอดปลั้กเครื่องใช้ไฟฟ้าหากไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเสียบใช้งานตลอดเวลา เช่นกล้องวงจรปิด แนะนำให้มีการพักเครื่องบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-5 ชม.
3 หมั่นตรวจระบบไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ
4 หากมีฝนตก ฟ้าร้อง ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหยุดการใช้งานไปก่อน
5 ระบบไฟควรเดินสายดิน และระวังอย่าใช้ไฟฟ้าในขณะตัวเปียก