กล้องแบบติดตั้งภายนอก จะมีลักษณะเฉพาะพิเศษคือ สามารถกันน้ำเข้าสู่ตัวกล้องได้ โดยอาจมีการซีลกันน้ำ หรือใช้ซิลิโคนปิดในส่วนที่น้ำจะเข้าได้ โดยจะมีตัวบ่งชี้ความสามารถในการกันน้ำ แจ้งเป็นรูปแบบ IP โดยกล้องแบบกันน้ำได้จะต้องมีค่า IP มาตรฐานอย่างน้อยคือ IP67

นอกจากการใช้งานตามความสามารถตามค่า IP แล้ว ผู้ใช้ยังต้องช่วยดูแล รักษากล้องเพิ่มเติม เพื่อยืดอายุการใช้งาน และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ที่ต้องมีการต่อพ่วงไฟฟ้า ดังนี้

  • หมั่นเช็คสายไฟ และอแดปเตอร์ ที่ต่อเข้ากล้อง ว่าไม่มีปัญหารั่ว ขาด หรือมีน้ำซึมเข้าได้
  • อแดปเตอร์ที่ใช้ต่อพ่วงกับกล้อง ควรจัดเก็บให้มิดชิด หรือหากล่องเก็บปลั้กกันน้ำ สำหรับติดภายนอกตัวอาคาร ป้องกันน้ำซึมเข้า
  • อุปกรณ์ควรมีการถอดปลั้กพักเครื่องบ้าง เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทย ที่ร้อนจัด บวกกับการใช้งานกล้องเสียบไฟตลอด บอร์ดกล้องจะทำงานหนัก หากไม่มีการพักเครื่อง อาจจะเสีย หรือลัดวงจรได้
  • ใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อน หรือเย็นจนเกินไป หากใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิผิดปกติ ควรหากล้องที่รองรับการใช้งานเฉพาะจุด เช่นกล้องกันความเย็นจัด สำหรับใช้งานในห้องแช่แข็ง
  • หากใช้งานใกล้พื้นที่ชายฝั่งทะเล หรือบนเรือ ควรใช้กล้องที่ได้มาตรฐานเฉพาะที่เหมาะสมกับการใช้งาน