อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI อย่างเราเตอร์ ที่มีใช้งานแทบทุกบ้าน จะมีระยะการปล่อยสัญญาณอยู่ โดยวันนี้จะแนะนำจุดติดตั้งที่เหมาะสม เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุม เสถียร และและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1. วางให้อยู่ในบริเวณใช้งานที่ระยะไม่เกิน 5 เมตร
2. อย่าวางอุปกรณ์ในจุดอับ ชิดกำแพง หรือตามมุมบ้าน ที่จะกีดขวางสัญญาณได้
3. หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ให้เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณติดทั้ง 2 ชั้น หรือใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณเพื่อช่วยเพิ่มระยะสัญญาณให้กับอุปกรณ์
4. หมั่นถอดปลั๊กอุปกรณ์ เพื่อพักเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
5. หากฝนตกฟ้าร้อง แนะนำให้มีการถอดปลั๊กอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
6. มีการติดตั้งสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน