การติดตั้งกล้องเพื่อดูผ่านมือถือแอพ Care

การรีเซ็ทเครื่อง หรือ เปลี่ยนไวไฟที่เชื่อมต่อ