โรมมิ่ง เป็นบริการสำหรับสมาร์มโฟน ซึ่งเมื่อผู้ใช้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเปิดบริการโรมมิ่ง เพื่อให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ทได้อย่างปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานของในแต่ละเครือข่าย ก็จะมีเงื่อนไข ค่าบริการ และข้อจำกัดของประเทศที่ใช้งานต่างกัน โดยเบื้องต้น ผู้ใช้ต้องมีการสอบถามข้อมูลกับทางเครือข่ายก่อนมีการเดินทาง หลายคน เมื่อเดินทาง จึงนิยมซื้อ LOCAL SIM หรือซิมในพื้นที่ใช้งาน ตามประเทศนั้นๆ ซึ่งในบางประเทศ ขั้นตอนการซื้อซิม อาจยุ่งยากบ้าง ทั้งการเตรียมเอกสาร หลักฐาน การซื้อ รวมถึงการเลือกแพคเกจที่เหมาะสม ดังนั้น หากมีการวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อความสะดวก จึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง