สิ่งนี้เป็นชื่อเรียกที่แสนจะน่ารักของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด ซึ่งพัฒนาโดยองค์กรการกุศลของสหราชอาณาจักร มีชื่อว่า มูลนิธิ Raspberry Pi เพื่อให้ผู้คนได้ใช้เรียนรู้ แก้ปัญหา และเพื่อความสนุกสนาน และยังมีชุมชนออนไลน์ แหล่งข้อมูลหาความรู้ฟรี เช่น ตัวอย่างโครงงาน บทความ เพื่อช่วยให้ผู้คนเรียนรู้การทำสิ่งต่างๆโดยผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งในการทำงาน ในการเขียนโปรแกรม การหาความรู้ความบันเทิง โดยเจ้าสิ่งนี้ สามารถเชื่อมต่อระบบไร้สายได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเซ็นเซอร์ได้ด้วย โดยใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นฐานและปรับแต่งเพื่อใช้กับ Raspberry Pi โดยเฉพาะ
โดย spec ของคอมตัวจิ๋วนี้ มีดังนี้
– CPU: Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 แบบ 64 bits
– GPU: Broadcom Video Core IV @ 400 MHz
– Memory ขนาด 1 GB (LPDDR2-900 SDRAM)
– หน่วจความจุแบบ MicroSD
– 4 USB ports
– 1 Ethernet port
– 802.11n Wireless LAN
– Bluetooth 4.0
– รองรับ HDMI/Composite ผ่านทาง RCA Jack
– GPIO 40 pins