การเลือกโปรเจคเตอร์

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานโปรเจคเตอร์ เราจึงควรเลือกตัวอุปกรณ์นี้ให้เหมาะกับพื้นที และการใช้งาน ดังนี้1. ความสว่าง ในส่วนนี้ เลือกได้จากค่า ANSI Lumens โดยมีองค์ประกอบดังนี้- ขนาดจอภาพ- ระยะทางของผู้ชม- ขนาดพื้นที่- ประเภทของภาพที่ใช้งาน- สภาพแวดล้อมของแสงในพื้นที่2....

ศัพท์พื้นฐานของโปรเจคเตอร์

ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน การออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ล้วนทำได้ยาก และเสี่ยงมากขึ้น กิจกรรมที่ทำร่วมกับกับเพื่อนหรือครอบครัว จึงต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อนัดพบสังสรรค์ เช่นย้ายโรงหนังมาไว้ที่บ้าน ดังนั้น โปรเจคเตอร์...

การเลือกใช้อแดปเตอร์

หัวชาร์จ หรืออแดปเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในปัจจุบันที่ใช้กับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพื่อเป็นตัวแปลงกำลังไฟเข้าแบตเตอรี่ ของอุปกรณ์เรา หรือใช้กระจายกำลังไฟเข้าอุปกรณ์ โดยการเลือกใช้งานนั้น ต้องคำนึงถึงทั้งคุณภาพของอแดปเตอร์ และการรองรับกำลังไฟของอุปกรณ์ของเราเป็นหลักด้วย...

ประโยชน์ของสายแลน

สายแลน ประโยชน์ของมันก็จะไปในทางการแชร์ทรัพยากรเป็นหลักอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้1.ใช้แชร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์บางรุ่น อาจจะไม่รองรับกับซอฟต์แวร์บางชนิด จึงเปนหน้าที่ของสายแลน ที่จะช่วยดึงโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้...

มาตรฐานของสายแลน

สายแลน ที่ดูเหมือนกันนั้น จริงๆ มีการแบ่งประเภทการใช้งาน และมีฉลากกำกับไว้อย่างชัดเจน เช่น CAT 5E CAT 8 ซึ่ง CAT ย่อมาจาก CATegory หรือ ประเภทนั่นเองโดยความหมายที่ต่างกัน คือตัวเลขยิ่งสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และแบนด์วิธของสายนั้นก็จะเยอะขึ้น-ในปัจจุบัน สาย CAT 5...

สายแลน

สายแลน ( Local Area Network) คือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในพื้นที่นั้นๆ โดยในปัจจุบัน การ Lan จะรวมถึง ระบบโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ Lan คือการใช้สาย Ethernet และสาย Network...