คลื่นสัญญาณอินเตอร์เน็ต 4G กำลังถูกแทนที่ด้วยสัญญาณ 5G ที่เริ่มแพร่หลายในปัจจุบัน โดย คลื่นทั้งสองนั้น มีความแตกต่างกันอยู่มากพอสมควร ดังนี้ ความหน่วงของ 4G เฉลี่ยอยู่ที่ 30-50millisecond 1 ต่อ 1000 วินาที และ 5G ความหน่วงอยู่ที่ 1 millisecond ทำให้การเชื่อมต่อไม่กระตุก เปรียบเทียบได้ง่ายๆ คือ ถ้าเราต้องการดูวีดีโอ ขนาด 8K สำหรับ 4G เราอาจต้องใช้เวลาโหลด 6 นาที แต่ถ้าเป็น 5G เราจะใช้เวลาเพียง 6 วินาที

แต่ถึงอย่างไร อุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณ 4G ก็สามารถใช้เครือข่าย 5G ได้เช่นกัน จะต่างกันตรงที่ อุปกรณ์ที่รองรับ 5G นั้น ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย 4G ได้ เพราะฉะนั้น การเลือกซื้อ เลือกใช้อุปกรณ์ หรือซิมเครือข่ายสัญญาณ จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลด้วยนะคะ