กล้องวงจรปิดในปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ แม้จะไม่มีไฟฟ้า โดยอาศัยพลังงานจากโซล่าเซลล์ และเก็บพลังงานนั้นในรูปแบบแบตเตอรี่ แต่เนื่องจากข้อจำกัดข้อปริมาณแบตเตอรี่ กล้องแบบโซล่าเซลล์ จึงมีการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นเป็นรูปแบบประหยัดพลังงาน เพื่อให้ใช้งานได้ทั้งวัน โดยการทำงานของรูปแบบประหยัดพลังงาน คือการสแตนบายกล้องไว้ตลอด และเมื่อเซ็นเซอร์กล้องตรวจพบการเคลื่อนไหว จะมีการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ และมีการบันทึกช่วงเวลานั้นไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า ช่วงกลางคืนกล้องจะสามารถทำงานตรวจจับได้จนถึงเช้า และชาร์จแสงอาทิตย์เพื่อหมุนใช้งานในวันต่อๆไปได้

โดยในส่วนนี้ ผู้ใช้ ต้องคำนึงถึงความหมายของคำว่าสแตนบายด้วย คือแบตเตอรี่ จะถูกใช้งานทุกครั้ง ที่มีการออนไลน์เข้าไป การหมุนกล้อง การดูย้อนหลัง หรือการกระทำการใดๆก็ตามผ่านแอพ จึงควรทำรายการต่างๆ ในช่วงกลางวัน ที่กล้องจะยังสามารถรับแสงแดดเพื่อชาร์จพลังงานไว้ได้ เพราะหากเข้าใช้กลางคืนกล้องจะดึงพลังงานากแบตเตอรี่ ซึ่งหากใช้งานมากไป อาจส่งผลให้แบตเตอรี่หมด และไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึงตอนเช้านั่นเอง