เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พกพา มินิโปรเจคเตอร์

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ

add line @ajikoshop
facebook https://www.m.me/532119287284250

หมายเหตุ* ติดต่อเวลา 08.00น. เช้า - ตี1 ทุกวัน นอกเวลารบกวนทักไลน์ ID @ajikoshop เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

โปรเจคเตอร์ พกพา 1080P
(คลิกลูกศรข้างขวาแต่ละภาพ เพื่อดูภาพอื่นๆ)

Ajiko X1 Multimedia/Android Projector

Ajiko X2 Wifi/Android Projector

โปรเจคเตอร์ พกพา 1080P

Ajiko X3 Wifi/Android Projector

Ajiko X4 Wifi/Android Projector

โปรเจคเตอร์ พกพา 720P

Ajiko S1 Projector Android

Ajiko S2 Projector Wifi/Android

โปรเจคเตอร์ มินิ 600P

Ajiko T MAX1 Projector Android

โปรเจคเตอร์ มินิ 480P

Ajiko T1 Projector WiFi/Android

อุปกรณ์เสริมโปรเจคเตอร์

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ฉากขาว 100 นิ้ว

จอ โปรเจคเตอร์ ดูดแสง ALR 100 นิ้ว

ขาตั้งโปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ

add line @ajikoshop
facebook https://www.m.me/532119287284250

หมายเหตุ* ติดต่อเวลา 08.00น. เช้า - ตี1 ทุกวัน นอกเวลารบกวนทักไลน์ ID @ajikoshop เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด