ในแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก มักจะต้องมีแบตเตอรี่ใส่ไว้สำหรับเก็บพลังงาน โดยแบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานสำรับแผงโซล่าเซลล์ คือแบตเตอรี่ 18650 โดยชื่อถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของแบตเตอรี่ ภายในตัวแบตจะเป็น Lithium – Ion โดยแบตพวกนี้จะมีความจุที่สูงกว่าแบตชาร์จ AA จึงนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ไม่แค่เฉพาะในการใช้งานกับโซล่าเซลล์
โดยระดับแรงดันใช้งานปรกติของแบตเตอรี่ชนิด lithium จะอยู่ที่ 3.7V โดยแรงดันที่ชาร์จเต็มจะอยู่ที่ 4.2V แบตเตอรี่จะมี Protected PCB หรือเรียกกันว่า 18650 แบบมีวงจร ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ฝังไว้ภายในตูดของตัวแบตเตอรี่ ทำหน้าที่คอยป้องกันการใช้กระแสเกิน (Over Current) ป้องกันแรงดันชาร์ตเกิน (Over Charge Voltage) และป้องกันการใช้ไฟในระดับโวลต์ที่ต่ำกว่ากำหนด (Over Discharge)