เซนเซอร์ คือระบบที่ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งต่างๆ โดยรอบ และนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด มาประมวลผลและสามารถนำผลนั้นมาใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ

ปัจจุบัน เซนเซอร์ นำมาใช้ในเทคโนโลยีหลากหลาย ทั้งมือถือ อุปกรณ์ตรวจจับ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย โดยเซนเซอร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท
– เซนเซอร์กายภาพ ใช้ตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ มีความไวต่อแสง การเคลื่อนไหน อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน และลักษณะอื่นๆ เช่นกล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด
– เซนเซอร์เคมี ใช้ในการตรวจวัดสารเคมีต่างๆ อาศัยปฏิกิริยาจำเพาะทางเคมีเพื่อตรวจหา
– เซนเซอร์ชีวภาพ อาศัยเทคนิคการนำสารชีวภาพ มาเป็นตัวทำปฏิกิริยาจำเพาะ เช่น เซนเซอร์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ในปัจจุบัน เซนเซอร์ได้รับการประยุกต์ใช้ ละดัดแปลงเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี และความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย และยังมีการพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆ โดยในอนาคต เราอาจได้เห็นการทำงานของเซนเซอร์ มามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราเลยก็ได้