เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าซิมเทพต่างๆที่เตรียมจะซื้อมาใช้นั้นจะสามารถใช้ได้จริง และสัญญาณที่ใช้งานจะเป็นเครือข่ายที่ดี และเหมาะสมกับการใช้งานที่สุด เพราะหากโทรสอบถาม หรือถามศูนย์บริการ ย่อมไม่มีคลื่นไหนจะบอกว่าสัญญาณของตัวเองไม่ดีแน่นอน ดังนั้น จึงมีวิธีทดสอบด้วยตนเองง่ายๆ

ซึ่งในการทดสอบนี้ ควรใช้แอพเดียว หรือเวปไซต์เดียว ในการใช้งานกับอุปกรณ์เดียว เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบ

การทดสอบมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเวปไซต์ https://www.nperf.com/th/map/TH/-/-/signal/?ll=20&lg=0&zoom=3


2. เลือกประเทศ และเครือข่ายที่จะทดสอบ

3. เลือกลด หรือขยายแผนที่ หรือค้นหาพื้นที่จากช่องด้านซ้ายบน

4. ด้านล่างขวา มีอธิบายสีของเครือข่ายที่แสดงอยู่ในแผนที่

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า สามารถทดสอบได้ตั้งปต่พื้นที่ไม่มีสัญญาณไปจนถึงพื้นที่สัญญาณ 5G โดยในประเทศมีพื้นที่ๆรองรับสัญญาณ 5G ในบริเวณกว้าง และสามารถใช้ได้ในหลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ดังนั้นเพื่อความแม่นยำ ลองใช้อุปกรณ์เดียวกัน ในพื้นที่เดียวกัน ทดสอบติดต่อกันซัก 3-5 วัน