ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสภาพอากาศในบ้านเราแย่ลงมากอย่างเห็นได้ชัด ทั้งปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะล้นเมือง การลดลงอย่างรวดเร็วของป่า การเกิดไฟป่า และภัยพิบัติธรรมชาติ ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
หนึ่งในปัญหาร้ายแรงที่เราพบเจอตอนนี้คือเรื่องของฝุ่นละออง ที่ลอยตัวในอากาศ ซึ่งสร้างความเสียหายส่งผลทั้งทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีผลอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายของเรา ดังนั้น เครื่องวัดฝุ่น จึงเริ่มเนที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อใช้วัดค่าปริมาณฝุ่นในพื้นที่ต่างๆ
โดยการทำงานของเครื่องวัดฝุ่น คือจะมีการยิงแสงเลเซอร์ไปที่เจอละอองฝุ่นขนาดเล็ก จนเกิดการกระเจิงแสง จากนั้น จะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับว่า มีการกระเจิงแสง มากหรือน้อยเพียงใด เพื่อนำมาเป็นค่าวัดปริมาณฝุ่นในพื้นที่นั้นๆ โดยการวัดค่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย จากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความชื้นในอากาศ หยดน้ำในอากาศ แต่ในความคลาดเคลื่อนก็ยังเป็นค่าที่พอยอมรับได้ โดยการใช้งานเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 นี้ ควรใช้วัดในพื้นที่ๆเปิดโล่ง มีอากาศไหลผ่านสะดวก และสูงกว่าพื้นดินประมาณ 3 เมตร