ปัจจุบัน มือถือเพียงเครื่องเดียว สามารถทำอะไรได้หลากหลายมาก หนึ่งในฟังก์ชั่นที่น่าสนใจคือ การกระจายสัญญาณ Wifi จากมือถือเครื่องหนึ่ง ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่เรียกว่า การปล่อยฮอตสปอต โดยมีข้อดี ข้อเสียดังนี้
ข้อดี
– สะดวก ใช้งานได้กับทุกพื้นที่ และสามารถเคลื่อนที่ได้
– ตัวรับ และปล่อยสัญญาณจากมือถือจะมีคุณภาพสูง ทำให้ระดับสัญญาณค่อนข้างดี
– ใช้งานง่าย สามารถตั้งชื่อ และรหัสผ่านด้วยตัวเองได้
– สามารถเปิด หรือปิดการใช้งานสัญญาณได้ด้วยตัวเองจากโทรศัพท์
ข้อเสีย
– ในขณะที่ปล่อยฮอตสปอต จะเปลืองแบตเตอรี่มาก
– มือถือจะร้อน และอาจส่งผลให้เครื่องเสียหายได้
– สำหรับบางค่ายบริการ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมด้วย
– อาจมีการปิดกั้นบางฟังก์ชั่นของมือถือ ในขณะที่ใช้งานปล่อยฮอตสปอต