ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน การออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ล้วนทำได้ยาก และเสี่ยงมากขึ้น กิจกรรมที่ทำร่วมกับกับเพื่อนหรือครอบครัว จึงต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อนัดพบสังสรรค์ เช่นย้ายโรงหนังมาไว้ที่บ้าน ดังนั้น โปรเจคเตอร์ จึงเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตที่ใช้เพิ่มความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในครอบครัว วันนี้จึงมีวิธีเลือกโปรเจคเตอร์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้
ศัพท์พื้นฐานในการทำความเข้าใจโปรเจคเตอร์
1. Lumens คือหน่วยยัดแสงสว่าง ในการเลือกซื้อ โปรเจคเตอร์ ค่า Lumens มีไว้เพื่อตรวจสอบความสว่างขณะฉายภาพ โดบยิ่งมีค่าสูง ความสว่างจะมากตามไปด้วย โดยค่าวัดความสว่างของโปรเจคเตอร์คือ ANSI Lumens ซึ่งมีหลักการวัดคล้ายกันกับ Lumens

2. Resolution คือความละเอียดการแสดงภาพ โดยหน่วยความละเอียดคือ Pixel ซึ่งยิ่งมีจำนวนมาก ความละเอียดก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้น

3. Contrast Ratio คืออัตราส่วนของสีที่ขาวสุด และดำสุดที่สามารถแสดงผลได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการไล่ระดับความสว่างของเฉดสี เพื่อความสามารถในการแสดงรายละเอียดภาพ

ในครั้งหน้า จะมาเพิ่มขอมูลศัพท์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ ในการหาข้อมูลของโปรเจคเตอร์ เพิ่มเติมกันนะคะ

มาต่อกันเลย สำหรับศัพท์พื้นฐานเพื่อการเลือกซื้อโปรเจกเตอร์

4. Throw ratio คือ ระยะในการฉาย ความกว้างของหน้าจอ ใช้เพื่อคำนวณขนาดจอโปรเจกเตอร์ เช่น  Throw ratio 1.50:1 คือ ระยะฉาย 1.50 เมตร จะได้ความกว้าง 1 เมตร 

5. Digital signal port คือช่องเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างโปรเจคเตอร์กับตัวส่งสัญญาณ ช่อง HDMI ช่องเชื่อมต่อสัญญาณความละเอียดสูง / ช่อง Component VDO ช่องสัญญาณวิดีโอ / ช่อง RGB, VGA, Mini D-sub 15 pin เช่องสัญญาณที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

6. Keystone correction คือ การปรับค่าคางหมูเพื่อช่วยให้ภาพขณะฉาย ไม่บิดเบี้ยว

7. Screen size คือ ขนาดของภาพ ในการวัดขนาดของภาพโปรเจคเตอร์ มักจะแสดงรูปแบบเส้นทแยงมุม

8. Lamp life/ Lamp hour คือ อายุการใช้งานของหลอดภาพภายในโปรเจคเตอร์ โดย จำแนกได้ดังนี้    หลอดภาพ อายุการใช้งานประมาณ 2,000 – 10,000 ชั่วโมง / LED อายุการงานประมาฯ  20,000 ชั่วโมง / Laser อายุการใช้งานประมาณ 20,000 ชั่วโมง