ซิมการ์ด คืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นที่สุดสำหรับการใช้งานมือถือ หรือใช้แทนตัวสัญญาณ wifi บ้าน โดยซิมการ์ดอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ตั้งแต่รายวันไปจนถึงรายปี รสมถึงแพคเกจที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย
รูปแบบของซิมการ์ดช่วงแรกจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ คือ Mini SIM ขนาด 25mm x 15mm x 0.76mm
ต่อมาก็ปรับเปลี่ยนให้มีขนาดเล็กลง Micro SIM 15mm x 12mm x 0.76mm
จนปัจจุบันเหลือขนาด Nano SIM 12.3mm x 8.8mm x 0.67mm
โดยการเปลี่ยนขนาดของซิมมีปัจจัยมาจากเครื่องสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาให้เล็กและบางลงในบางรุ่นก็เป็นแบตเตอรี่ที่ถอดออกไม่ได้จึงเป็นสาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนซิมให้มีขนาดเล็กลงตามไปด้วย
และในอนาคต ซิมการ์ดจะเริ่มเปลี่ยนไปอีก โดย GSMA (GSM Association) องค์กรตัวแทนบริษัทโทรคมนาคมกว่า 800 บริษัททั่วโลกและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านเครือข่ายอีกกว่าร้อยบริษัท มีการพุดคุยเกี่ยวกับการความสามารถควบคุมซิมการ์ดจากระยะไกล (Remote SIM Provisioning) แบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ด้วยการนำ embedded SIM (eSIM) หรือที่เรียกว่าซิมการ์ดแบบฝังเข้าไปในอุปกรณ์มาใช้แทนซิมแบบเดิมที่ถอดเปลี่ยนได้ โดย eSIM จะสามารถที่จะตั้งโปรแกรมได้ จึงเหมาะสำหรับนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์อย่างถาวรในระหว่างการผลิต เช่น ใน Smartwatch
ที่กล่าวมานั้น ยังไม่ได้กำหนดเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด เพราะยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งต้องมีการทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ อีกมากมาย แต่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างแน่นอน