กล้องวงจรปิดสำหรับภายนอก เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศ จำเป็นมากที่จะต้องมีฟังค์ชันกันน้ำ โดยในปัจจุบัน มีการแบ่งมาตรฐาน ของระดับเพื่อวัดค่าความสามารถในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม ทั้งของแข็ง และของเหลว เข้าสู่กล้อง ดังนี้
ตัวเลขแรก (ป้องกันของแข็ง)                                   ตัวเลขที่สอง (ป้องกันของเหลว)
0 = ไม่ป้องกัน 0 = ไม่ป้องกัน
1 = ป้องกันของแข็งขนาด 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป        1 = ป้องกันหยดน้ำ
2 = ป้องกันของแข็งขนาด 12 มิลลิเมตร ขึ้นไป        2 = ป้องกันหยดน้ำ/ละอองน้ำ ไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = ป้องกันของแข็งขนาด 2.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป       3 = ป้องกันละอองน้ำ ไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
4 = ป้องกันของแข็งขนาด 1 มิลลิเมตร ขึ้นไป          4 = ป้องกันละอองน้ำจากทุกทิศทาง
5 = ป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง                                 5 = ป้องกันจากน้ำที่ถูกพ่นออกมา (แรงดันต่ำ)
6 = ป้องกันฝุ่นได้                                                    6 = ป้องกันจากน้ำที่ถูกพ่นหรือฉีดมาแรง
                                                                               7 = สามารถจุ่มน้ำได้ชั่วคราว ความลึกไม่เกิน 1 เมตร
                                                                               8 = สามารถจุ่มน้ำได้

โดย ระดับมาตรฐาน เพื่อใช้งานกับกล้องวงจรปิด คือ IP67 ค่ะ