ทุกคนสงสัยกันมั้ยคะ ว่าพอฝนตก หรือแค่ฟ้าครึ้มส่อแววว่าฝนจะเทแน่ Wi-Fi ของเรามักจะเริ่มสะดุด หรือบางที่อาจมีการหลุดการเชื่อมต่อไปเลย ใช่ค่ะ!!มันมีผลและเกี่ยวข้องกันค่ะ

เนื่องจากว่าบ้านเราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายทองแดง ซึ่งสายทองแดงนั้นอาจอยู่ใต้พื้นดินหรือพาดตามเสาไฟฟ้า การใช้งานจะไม่มีปัญหาหักในพื้นที่ไม่มีน้ำหรือไม่ได้เปียกน้ำ แต่ถ้ามีฝนตกจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฟฟ้ากับน้ำจะทำให้การเชื่อมต่อช้าลง สัญญาณอ่อนลง ไปจนถึงไม่สามารถใช้งานได้

อีกกรณีหนึ่งคือสภาพอากาศที่มีเมฆหมอกและมีฝนตก หากใช้ Wi-Fi อยู่ต้องเข้าใจว่าคลื่นสัญญาณ Wi-Fi เดินทางผ่านสัญญาณวิทยุ เมื่อมีฝนตกเม็ดฝนจะบดบังตัวสัญญาทำให้ Wi-Fi เดินทางผ่านตัวสัญญาณได้น้อยลง ในที่นี้รวมถึงในช่วงที่ฝนยังไม่ตกแต่ว่าเมฆครึ้มจะเป็นการรบกวนคลื่นความถี่ของเครือข่ายเช่นกัน

การทำงานของเราเตอร์จะเป็นการส่งสัญญาณรูปแบบคลื่นแม่เหล็ก เมื่ออากาศอยู่ในสภาพฝนตกมีพายุหรือมีพายุฝน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่สามารถจับกับสัญญาณ Wi-Fi ได้ สัญญาณจึงอาจจะลดลงหรือไม่สามารถใช้งานได้เลย

อีกเหตุผลหนึ่งคือ เพราะผู้ใช้งานไม่สามารถออกจากบ้านได้เนื่องจากมีฝนตกหรือมีพายุ ทำให้มีปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และมีการดึงสัญญาณการแยกช่องสัญญาณ ทำให้มีการใช้งานได้ช้าลงนั่นเอง ซึ่งผลเหล่านี้ รวมไปถึงเราเตอร์แบบใส่ซิมดด้วยเช่นกันนะคะ