ในปัจจุบัน วิวัฒนาการของกล้องวงจรปิดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนของการบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลของกล้องก็เช่นกัน
กล้องในสมัยก่อนจะมีเพียงการใช้เครื่องบันทึก และต้องใช้ระบบสายแลนในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อเก็บการบันทึก แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีของเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้การเก็บข้อมูลมีหลายรูปแบบ ทั้งการใส่เมมการ์ดที่ตัวกล้อง เพื่อดูย้อนหลังผ่านแอปฯโดยตรง การซื้อพื้นที่คลาวด์ของแอพ เพื่อเก็บข้อมูลการบันทึกในระบบควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต และสามารถเรียกดูได้ตลอดเช่นกัน ซึ่ง 2 รูปแบบข้างต้นนี้ เหมาะสำหรับบ้าน หรือผู้ใช้ที่ติดตั้งทั่วไปแค่จำนวนไม่กี่ตัวในบ้าน ที่จอดรถ โรงเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น


หรือในรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแบบอุปกรณ์ NVR คือการดึงข้อมูลผ่านสายแลน หรือเครือข่ายเชื่อมต่อเดียวกันในสายอินเตอร์เน็ต เข้าสู่อุปกรณ์จัดเก็บในไดรฟ์ พร้อมทั้งสามารถดูภาพจากจอทีวีที่เชื่อมต่อไว้แบบออนไลน์ได้เลย ซึ่งระบบนี้ จะเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ ที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีและทั่วถึง เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้การบันทึกนั้น สิ่งสำคัญคือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการบันทึกเหล่านี้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง ต้องสามารถเรียกดู ดาวโหลดไฟล์ในช่วงเวลานั้นๆ ออกมาได้อย่างง่ายดาย และไม่สูญหาย