หากมีความต้องการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการติดเพื่อใช้งานไฟฟ้าในพื้นที่ ติดกล้องวงจรปิดแบบโซล่าเซลล์ ใช้งานกับอุปกรณ์การเกษตร เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายได้ ผู้ใช้งานควรจะมีความรู้พื้นฐาน เช่น ลักษณะการติดตั้ง ทิศทางการติดตั้งที่ถูกต้อง และการดูรักษา ในวันนี้จะพูดถึงทิศของการวางแผงโซล่าเซลล์ที่ถูกต้องกันค่ะ

แผงโซล่าเซลล์ ไม่ใช่แค่ตั้งในที่โล่งที่มีแดดส่องได้เท่านั้น แต่ยังต้องมีมุม และทิศทางในการติดอีกด้วย เป็นสถานที่ที่มีฝุ่นหรือไอระเหยจากน้ำมันมากเกินไป ซึ่งโดยปกติแล้ว การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย นิยมติดตั้งให้ด้านหน้าของแผงหันไปทางทิศใต้ และเอียงทำมุมประมาณ 10-18 องศากับพื้นโลก (โดยองศาการติดตั้งของแต่ละพื้นที่ ต้องดูจากภูมิประเทศด้วย)