ปัญหาโลกแตกสำหรับชาวหอ ชาวคอนโด ที่ในที่พักไม่มีบริการติดตั้ง Wifi แต่จำเป็นต้องใช้งาน จึงหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณมาเป็นตัวช่วย แต่ดันสัญญาณไม่ดี ไม่เสถียร ผลุบๆโผล่ สอบถามเครือข่าย สัญญาณปกติ ส่งอุปกรณ์เช็คก็ปกติ

อันนี้ จริงๆมันเป็นเรื่องของสถานที่ เนื่องจากการส่งสัญญาณโทรศัพท์ ไม่ได้ยิงระนาบไปทั้งเสา แต่เป็นการส่งรูปแบบทรงกรวย จากบนลงล่าง ดังนั้น ห้องสูงๆ (รวมถึงพื้นที่ใต้ดิน) จึงมีปัญหาการใช้งานสัญญาณ พวก Wifi บ้าน เค้าส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล การใช้งานถึงปกติ แต่ถ้าตึกที่อยู่ไม่มีตัวเลือกนี้ก็ลำบากมาก ยิ่งสูงยิ่งไม่มีสัญญาณ

ดังนั้น หากต้องการใช้อินเตอร์เน็ต ลองสอบถามทางนิติของสถานที่ ว่ามีบริการติดตั้ง Wifi ของเครือข่ายไหนบ้างมั้ย หากไม่มีจริงๆ แนะนำให้ทดสอบการใช้งานจากสัญญาณของโทรศัพท์มือถือ หาเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดในพื้นที่ แล้วเดินหาจุดรับสัญญาณที่ดีที่สุดในห้อง เพื่อเตรียมพื้นที่ใช้งาน หลังจากนั้น ค่อยเลือกซื้ออุปกรณ์ที่รองรับ