ผู้ใช้งานกล้องวงจรปิดหลายๆท่านอาจมีปัญหาหาในการใช้กล้อง เพื่อบันทึกภาพในสถานที่ห่างไหล และไม่มีไฟฟ้าอยู่บ้าง เช่น เกษตรกร ชาวสวน ฟาร์มต่างๆ ในพื้นที่ไกลๆ จึงไม่สะดวกที่จะลากสายไฟไปต่อ อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยนี้ มีอุปกรณ์เครื่องมือ สามารถดัดแปลงได้หลากหลาย ดังนี้
1 การแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพียงมีแบตเตอรี่ และอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า ก็สามารถเชื่อมต่อกล้องใช้งานได้อย่างง่ายดาย แต่อย่าลืมป้องกันในส่วนของปลั๊กต่อในการแปลงไฟให้แน่ใจว่า จะไม่มีน้ำค้าง น้ำฝน เข้าไปทำลายระบบไฟได้
2 การใช้โซล่าเซลล์ เป็นวิธีที่ใช้งานกันอย่างอพร่หลายในปัจจุบัน เพราะช่วยประหยัดดค่าไฟไปได้มาก สำหรับชาวสวนทั้งหลาย ที่ต้องมีการใช้ไฟในพื้นที่ห่างไกลออกไปให้ทั่วบริเวณ