อุปกรณ์ที่ขาดไม่ใด้สำหรับการใช้งานโปรเจคเตอร์อีกอย่าง ก็คือจอโปรเจคเตอร์ ซึ่งหน้าที่ของจอโปรเจคเตอร์นี้ คือจะเป็นพื้นผิวที่รับแสงจากอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ เพื่อการแสดงภาพที่ต้องการ
โดยเนื้อผ้าของจอโปรเจคเตอร์คุณภาพดีๆ จะถูกออกแบบให้รองรับความสามารถ ความละเอียดของการฉายภาพจากอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ ซึ่งจะทำให้ภาพที่มองเห็น มีมิติ และดูสมจริงมากขึ้น
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ เหมาะสำหรับการใช้งานดังนี้
– ใช้ดูภาพยนตร์ภายในพื้นที่บ้าน
– ใช้สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นนิทรรศการ ห้องโถง
– สำหรับการประชุมในห้องประชุมบริษัท
– สำหรับห้องเรียน นักเรียน นักศึกษา
– ตามศาสนสถานต่างๆ
สำหรับในบางพื้นที่ ยังสามารถใช้ผนังเรียบ หรือผ้าขาวแทนจอโปรเจคเตอร์ แต่เพื่อคุณภาพในการทำงานของอุปกรณ์โปรเจคเตอร์จะสามารถสะท้อนภาพ ทำให้มองเห็นคุณภาพ และความละเอียดของภาพได้อย่างเต็มที่ จีงควรจะใช้งานควบคู่กับจอโปรเจคเตอร์มากกว่า

ในครั้งต่อไป จะพูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆของจอโปรเจคเตอร์เพิ่มเติมกันค่ะ

วันนี้มาต่อกันที่ปัจจัยหลักในการซื้อจอโปรเจคเตอร์ค่ะ

  • ลักษณะโปรเจคเตอร์ โดยตรวจสอบสเป็คของเครื่องว่ามีความสว่าง และอัตราส่วนเท่าไหร่ โดยประเภทของโปรเจคเตอร์ที่คุณซื้อ จะมีผลต่อจอรับภาพที่จะใช้ และขนาดของเลนส์จะมีผลต่อภาพที่ฉายออกมาด้วย 
  • ความสว่างของห้อง โดยหากห้องมีแส
  • สว่างมาก ควรเลือกจอที่มี gain สูง  โดยค่า gain คือ คุณสมบัติของจอรับภาพ ความสว่างของภาพที่สะท้อนกลับออกจากพื้นผิวของหน้าจอจะวัดเป็นหน่วยของ “Gain” ซึ่งวัดการสะท้อนแสงของพื้นผิวนั้น  อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นว่า gain สูงความสว่างจะยิ่งสูง ต้องดูลักษณะของห้องควบคู่ไปด้วย
  • เนื้อผ้าของจอ 

เนื้อผ้า matt white จะมีค่า gain 1-2 สามารถใช้งานได้ทั่วไป 

เนื้อผ้า USA Fiber Glass มีค่า gain 1-2 สามารถใช้งานได้ทั่วไป

เนื้อผ้า ALR เป็นแบบเนื้อผ้าที่มีลักษณะเป็น ปุ่ม เหมาะใช้ดูหนัง ใช้งานภายในห้องที่มีความสว่าง ค่า gain 1-3