ไวไฟบ้านปัจจุบันจะมีให้เลือกใช้งานทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz โดยทั้งสองอย่างนี้จะมีตวามแตกต่างกันอยู่ดังนี้
คลื่นความถี่ 2.4 GHz
– คลื่นสัญญาณส่งไปได้ไกลกว่า
– อุปกรณ์ที่ใช้งานกับอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ รองรับคลื่นความถี่นี้
– อุปกรณ์ที่ใช้งานกระจายสัญญาณความถี่นี้ จะมีราคาถูกกว่า
– มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อน้อยกว่า
– รับส่งข้อมูลได้ช้ากว่า
– มีสัญญาณรบกวนเยอะ
คลื่นความถี่ 5 GHz
– มีช่องสัญญาญเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์
– รับส่งข้อมูลได้ไวขึ้น
– สัญญาณรบกวนน้อย
– คลื่นสัญญาณมีระยะใกล้กว่า
– อุปกรณ์ที่ใช้งานกระจายสัญญาณความถี่นี้ มีราคาสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม สามารถเลือกใช้ทั้ง 2 เครือข่ายได้พร้อมๆกันจากอุปกรณ์ขยายสัญญาณเพียงตัวเดียว จึงสามารถเลือกเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆได้ เพื่อให้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการใช้สัญญาณค่ะ