หลายท่านอาจกำลังมองหาอแดปเตอร์เพื่อใช้งานกับแอร์การ์ด สำหรับไว้กระจายสัญญาณภายในบ้าน แต่ไม่รู้วิธีเลือกใช้งานให้เหมาะสม วันนี้จึงมีคำเสนอแนะคร่าวๆ ในการดูและเลือกใช้ เพราะหากใช้อแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟมากเกินไป อาจมีผลทำให้อุปกรณ์แอร์การ์ดเสียอีกด้วย
หน่วยไฟฟ้าพื้นฐานที่ควรรู้มีดังนี้
1. โวลต์ หรือย่อด้วย V จะใช้เรียกขนาดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งของประเทศไทยนั้นจะมีค่าอยู่ที่ 220V
2. แอมแปร์หรือมักย่อด้วย A เป็นหน่วยที่ใช้เรียกกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวนำ
3. วัตต์ หรือ W เป็นหน่วยที่ใช้บอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น อแดปเตอร์ 40 W จะกินไฟที่ 40 จูลต่อวินาที
อแดปเตอร์แต่ละรุ่นมีกำลังจ่ายไฟต่างกัน
การเลือกซื้ออแดปเตอร์ให้เหมาะสม สามารถดูจากการจ่ายไฟของอแดปเตอร์ได้ โดยการสังเกตตรง output ซึ่งจะมีการเขียนไว้ถึงจำนวนโวลต์ (V) และแอมป์ (A) โดยให้นำทั้งสองค่ามาคูณกันจะได้เป็นจำนวนวัตต์ที่ตัวอแดปเตอร์จ่ายไฟออกมาได้ เช่น 5.0vVx3.0 A = 15 W ซึ่งเป็นกำลังไฟอแดปเตอร์จ่ายออกมา และเช็คดูว่าตรงกับจำนวนวัตต์ที่แอร์การ์ดของเรารองรับจริงหรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้ว แอร์การ์ด จะใช้งานกับอแดปเตอร์ที่ปล่อยกำลังไฟไม่เกิน 1-1.5 A เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากต้องการได้อแดปเตอร์ที่ใช้งานกับแอร์การ์ดได้จริง แนะนำให้ซื้อเป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จแอร์การ์ดโดยตรงเลย เพื่อถนอมอุปกรณ์ให้ใช้งานไปได้นานๆ จะดีกว่าค่ะ