แผงโซล่าเซลล์ จริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ดูแลรักษาง่าย มีอายุการใช้งานนานและค่อนข้างทนทาน แต่อย่างไร ก็ยังมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง ทั้งในด้านการชำรุดของแผง หรือความสกปรกที่ต้องคอยเช็ดทำความสะอาด รวามถึงความผิดพลาดจากการผลิต ซึ่งอาจเกิดได้น้อยมาก

อย่างไรก็ตาม จะมีสาเหตุต่างๆอยู่ที่จะทำให้แผงเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานลดลง หรือแผงเสีย ได้จากกรณีต่อไปนี้
1. LID – Light Induced Degradation หรือปรากฏการณ์ที่มีออกซิเจนในแผ่นซิลิคอนจากการที่แผงถูกแดดครั้งแรก ซึ่งสาเหตตุนี้ แผงอาจเสียกำลังวัตต์สูงสุดได้ถึง 2% หรือ 3% เลย
2. PID – Potential Induced Degradation หรือการเสื่อมสภาพจากการเหนี่ยวนำด้วยแรงดันไฟฟ้า หรือ PID เกิดจากไฟฟ้าแรงสูง อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง โดยจะมีอาการบ่งชี้ คือแรงดันไฟสตริง หรือกระแสไฟต่ำผิดปกติ
ในครั้งต่อไป จะมาอธิบายต่อถึงสาเหตุอื่นๆของการเสื่อมสภาพของตัวแผงกันนะคะ