หัวชาร์จ หรืออแดปเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในปัจจุบันที่ใช้กับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพื่อเป็นตัวแปลงกำลังไฟเข้าแบตเตอรี่ ของอุปกรณ์เรา หรือใช้กระจายกำลังไฟเข้าอุปกรณ์ โดยการเลือกใช้งานนั้น ต้องคำนึงถึงทั้งคุณภาพของอแดปเตอร์ และการรองรับกำลังไฟของอุปกรณ์ของเราเป็นหลักด้วย ยกตัวอย่างเช่น แอร์การ์ด อุปกรณ์กระจายสัญญาณตัวนี้ บอร์ดต้องใช้งานผ่านแรงกำลังไฟตลอด ดังนั้น หากใช้อแดปเตอร์ ที่กำลังไฟแรงเกินไป บอร์ดจะมีความร้อนสูง และทำให้เครื่องเสียได้ง่าย การใช้งานที่เหมาะสม จึงต้องใช้อแดปเตอร์ ที่มีกำลังไฟ 1A – 1.5A เท่านั้น เพื่อยืดอายุดการใช้งานของอุปกรณ์ นั้นเอง