เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานโปรเจคเตอร์ เราจึงควรเลือกตัวอุปกรณ์นี้ให้เหมาะกับพื้นที และการใช้งาน ดังนี้
1. ความสว่าง ในส่วนนี้ เลือกได้จากค่า ANSI Lumens โดยมีองค์ประกอบดังนี้
– ขนาดจอภาพ
– ระยะทางของผู้ชม
– ขนาดพื้นที่
– ประเภทของภาพที่ใช้งาน
– สภาพแวดล้อมของแสงในพื้นที่
2. ลักษณะการใช้งาน โดยต้องออกแบบระบบควบคุมการเลือกภาพและจอภาพเหล่านั้น ให้สอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์
3. ตำแหน่งของการติดตั้ง จะขึ้นอยู่กับการออกแบบห้อง ทั่วไปจะมี 4 ตำแหน่ง ด้านหน้า ด้านหลัง แขวนด้านบน หรือวางที่โต๊ะ
4. ขนาดพื้นที่ โดยขนาดจอภาพไม่ควรมีขนาดน้อยกว่ามาตรฐานกำหนด และสามารถมองเห็นได้ทุกตำแหน่งของพื้นที่
5. ความละเอียดภาพ และยังต้องคำนึงถึงความชัดเจนของสีด้วย สำหรับค่าความละเอียด จะมีตัวย่อลักษณะต่างๆ เช่น VGA,SVGA,HD,FullHD,4K,8K