ในบางพื้นที่ ห่างไกลจากไฟฟ้า หรือไม่คุ้มจะลากสายไฟไปในพื้นที่ จะมีการนำวิวัฒนาการขอองการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ไปติดตั้ง ซึ่งเหมาะกับอากาศบ้านเราเป็นอย่างยิ่ง แต่เคยสงสัยไหม ว่าพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์นั้น มีกระบวนการสร้างกระแสไฟยังไง ลองมาศึกษาจากบทความนี้เลยค่ะ
โดยแผงโซล่าเซลล์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ( DC ) โดยรังสีจากดวงอาทิตย์จะกระทบกับโฟตอนของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวพลังงานจะไปกระแทกกับอิเล็กตรอนภายนอกจากอะตอมของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขั้วบวกและลบของเซลล์ จะก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก และกลายเป็นวงจรไฟฟ้า และเมื่ออิเล็กตรอนในวงจรมีการไฟลเวียน กระแสไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้น โดยปัจจุบัน มีการนำแผงโซล่าเซลล์ไปใช้งานหลากหลาย ทั้งระบบน้ำของเกษตรกร ระบบไฟในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ใช้งานเป็นกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ๆไม่มีไฟฟ้า ทั้งสะดวก และง่ายกับการใช้งาน และยังเหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อนอย่างบ้านเราเป็นอย่างดี