กล้องวงจรปิดแบบใส่ซิมในปัจจุบันของไทย ส่วนใหญ่รองรับสัญญาณ 4G เนื่องจากเครือข่ายสัญญาณ 5G ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และพื้นที่เหล่านี้จะมีผลกับการใช้งาน โดยเครือข่ายสัญญาณ 4G จะหมายถึงเครือข่าย 1800 MHZ แต่ซิมที่ผลิตรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ จะรองรับสัญญาณแบบ 5G เป็นหลัก หรือ 2600 MHZ

ผู้ใช้งานกล้องแบบใส่ซิมจึงอาจตั้งคำถามว่า แล้วอย่างนี้ถ้าหาซิม 4G ไม่ได้ จะใส่ซิม 5G แทนได้ไหมนะ คำตอบคือ สามารถใช้แทนกันได้ค่ะ ซิม 5G จะยังรองรับและสามารถใช้งานเครือข่าย 4G ได้ โดยถึงแม้อุปกรณ์รอบรับสัญญาณ 5G แล้ว แต่พื้นที่ๆใช้งานมีแค่สัญญาณ 4G อุปกรณ์ก็จะยังจับและใช้งานสัญญาณแบบ 4G ได้เช่นเดียวกัน

ข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนเลือกซื้อซิมใช้งานกับกล้องแบบใส่ซิมนั้น คือ หาซื้อจากเครือข่ายที่ใช้งานได้ดีในพื้นที่ แน่ใจว่าพื้นที่ใช้งานมีสัญญาณพอเพียงที่จะใช้อุปกรณ์ และตัวเครือข่ายสัญญาณ เหมาะสมและพิเพียงกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้งาน